Introductie

xyzon brengt populaire sterrenkunde naar de ruime regio van Eindhoven. xyzon bezoekt scholen en organisaties met verschillende populaire-sterrenkundeactiviteiten, zoals gastlessen, workshops en cursussen. Deze activiteiten hebben een educatief karakter en zijn geschikt voor groepen zonder voorkennis.

Sterrenkunde is de wetenschap die zich bezig houdt met alles wat zich buiten de dampkring van de aarde afspeelt: de natuurkunde van alles in de ruimte. Populaire sterrenkunde vertaalt deze wetenschap op een vereenvoudigde manier, zodat het begrijpelijk wordt zonder voorkennis van wis- en natuurkunde.

Activiteiten

Activiteitenaanbod

Lezingen en gastlessen
xyzon heeft zich gespecialiseerd in het geven van kinderlezingen. Een lezing door xyzon is geen monoloog waarbij je alleen maar mag luisteren, maar ontstaan uit interactie met de groep. De lezing wordt hiermee afgestemd op de leeftijds- of nivogroep. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de gastles aangevuld worden met opdrachten waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan.
Workshops en trainingen
De workshops zijn gericht op het leren van specifieke vaardigheden, zoals de telescoop-puzzel waarbij de deelnemers zelf een telescoop leren bedienen, of de workshop Sterrenkunde in een blikje waarbij deelnemers een pinhole-camera maken om het pad van de Zon aan de hemel vast te leggen.
Cursussen
Speciaal voor middelbare school leerlingen heeft xyzon een sterrenkunde cursus ontwikkeld waarbij de leerlingen dieper ingaan op sterrenkundige onderwerpen. De complete cursus omvat 72 lesuur en bestaat uit een combinatie van hoorcolleges en practische (toetsbare) opdrachten. Een deel van deze lessen leent zich ervoor als kortere cursus gecombineerd te worden.
Zelf kijken
xyzon beschikt over een verzameling telescopen: zonnetelescopen die overdag gebruikt kunnen worden en verschillende typen telescopen die deelnemers zelf mogen bedienen. Met een zonnetelescoop kan bij helder weer de zon bekeken worden. Afhankelijk van de activiteit van de zon kan je zelf zonnevlekken, filamenten en protuberansen zien. Kijken met de zonnetelescoop is behalve als activiteit voor scholen ook zeer geschikt tijdens festivals en evenementen.

Solargraph-Schoolproject

Maak met een blikje een foto van de baan van de Zon en leer alles over de seizoenen.
Lees verder...

Sterrenkunde op maat
Naast de gebruikelijke activiteiten kan xyzon populaire sterrenkunde afstemmen op de wens van de opdrachtgever.

Over xyzon

Mijn naam is Jip Lambermont; ik ben het gezicht achter xyzon. Ik heb 3 jaar sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Toen mijn oudste geboren werd onderbrak ik mijn studie sterrenkunde om full-time moeder te kunnen zijn. Sinds de kinderen naar school gaan ben ik meer en meer vrijwilligerswerk gaan doen voor de Sterrenwacht Eindhoven en andere sterrenkunde- en natuureducatie-projecten op scholen.

Om populaire sterrenkunde verder uit te kunnen breiden heb ik in augustus 2011 xyzon opgericht. Bij de activiteiten van xyzon ligt de nadruk op hoe dingen werken; de natuurkundige processen in de ruimte. Dus geen lastig te onthouden getallen en feitjes, maar inzicht in hoe het in elkaar zit.

Publicaties en projecten:

Tarieven

Het tarief voor alle kortdurende activiteiten is €56,- per uur exclusief btw (de activiteiten voor PO en VO zijn vrij van btw). Dit tarief is inclusief eventuele materiaalkosten maar exclusief reiskosten. Voor opdrachten buiten de ruime regio van Eindhoven (d.w.z. met meer dan 1 uur reistijd) vraag ik een reistijdvergoeding. Voor cursussen gelden andere tarieven.

Contact

spambeveiliging

nulzestwaalftwaalfnulzesdrieendertig


xkcd